The Most Exciting Journeys With ZigZag Library

Follow ZigZag library

RU EN TR
 • Breaking News

  четвъртък

  За България накратко

  за България


   Република България е държава в Европа. Тя е разположена на Балканския полуостров и граничи с Турция и Гърция на юг, с и Сърбия и Северна Македония - на запад, с Румъния - на север и с Черно море на изток.


   За България накратко

   Историята на България е изключително богата. Страната е преминала през множество възходи и падения, след като хан Аспарух поставя нейните основи през 681 година.
   България е парламентарна република, начело с президент, който се избира пряко от народа за срок от пет години. Знамето и гербът на страната са добре познати на всички.
   Страната е много богата на естествени природни красоти, които с разнообразието си на малка територия я правят изключително атрактивнa.

   Для Болгарии в двух словах

   Республика Болгария - это страна в Европе. Она расположена на Балканском полуострове и граничит с Турцией и Грецией на юге, с Сербией и Северной Македонией на западе, с Румынией на севере и с Черным морем на востоке.
   История Болгарии чрезвычайно богата. Страна пережила много взлетов и падений с тех пор, как Хан Аспарух заложил ее основы в 681 году.
   Болгария - парламентская республика, возглавляемая президентом, который избирается народом на пятилетний срок. Флаг и герб страны всем известны.
   Страна очень богата природной красотой, которая благодаря своему разнообразию на небольшой территории делает ее чрезвычайно привлекательной.


   For Bulgaria in brief


   The Republic of Bulgaria is a country in Europe. It is located on the Balkan Peninsula and borders Turkey and Greece to the south, Serbia and Northern Macedonia to the west, Romania to the north and the Black Sea to the east.
   The history of Bulgaria is extremely rich. The country has gone through many ups and downs since Khan Asparuh laid its foundations in 681.
   Bulgaria is a parliamentary republic headed by a president who is directly elected by the people for a term of five years. The flag and coat of arms of the country are well known to all.
   The country is very rich in natural beauty, which with its diversity in a small area make it extremely attractive.


   За въпроси и предложения, моля, в коментарите. Ще съм благодарна да оцените моя труд и гласувате за блога ми на:

   P.S. Вам было приятно? Делитесь этой записью с друзьями! Или проголосуйте за блог:

   Please rate my work and vote for my blog on:
   BGtop

   Няма коментари:

   Публикуване на коментар

   Lang-TR

   For beginner bloggers

   Rubrics

   Lang-Bg (543) Lang-Ru (113) Lang-En (111) Lang-TR (57) Love (21)

   Pagerank

    Погледни
   BGtop

   Lang-En