The Most Exciting Journeys With ZigZag Library

Follow ZigZag library

RU EN TR
 • Breaking News

  Условия за ползване

  Условия за ползване

  Общи разпоредби

  Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползването на www.pepatabakova.com  (наричан по-долу за краткост „Блога“).
  Блогът е собственост на Пепа Табакова, e-mail: pepatab@abv.bg.
  Чрез достъпа до Блога посетителите/потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

  Регистрация

  Посетителите/потребителите могат да разглеждат този блог свободно, без да е необходима предварителна регистрация и предоставянето на каквито и да било лични данни.

  Интелектуална собственост

  При използването на Блога, посетителите/потребителите имат достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Пепа Табакова.
  Посетителите/потребителите имат право да използват ресурсите, достъпни чрез Блога, единствено за лични, нетърговски цели.
  Всеки може да възпроизвежда и цитира информация от Блога, при условие че се упоменава източникът.
  Копирането на съдържание и използването на материали от Блога извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на Пепа Табакова, е забранено.

  Отговорност

  Пепа Табакова не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на интернет страници, ресурси или услуги, към които водят публикувани в Блога електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги.
  Потребителите са отговорни за законността на потребителското съдържание, което публикуват или правят достъпно чрез ползването на Блога, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
  Пепа Табакова си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в Блога, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

  За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси, се прилага действащото българско законодателство.


  Съдържанието на блога е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на собственика на блога. Позволено е използването на блога и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели.

  Благодаря за разбирането!
  Няма коментари:

  Публикуване на коментар

  Lang-TR

  For beginner bloggers

  Rubrics

  Lang-Bg (543) Lang-Ru (113) Lang-En (111) Lang-TR (57) Love (21)

  Pagerank

   Погледни
  BGtop

  Lang-En