The Most Exciting Journeys With ZigZag Library

Follow ZigZag library

RU EN TR
 • Breaking News

  събота

  Аспарухова България

  Аспарухова България
  Първоначално тя е заемала земите на днешните североизточна и Северна България, Добруджа и земите Североизточно от долното течение на Дунав. Създаването и признаването на новата държава имало широк отзвук през VІІ в. Дори през ІХ в. патриарх Никифор и Теофан изповедник, които са основните извори за събитията от 680-681, с голяма скръб и болка пишат за срамните поражения на Византия от българите.
  Това не е никак случайно – хан Аспарух принудил император Константин ІV не само да признае България, но и да й плаща ежегоден данък; като тази данъчна зависимост на империята се запазила до 966 г.

     Eдинствения случай в Европа

     Как се стигнало до единствения случай в Европа в земите на една жива империя – в случая Източната Римска империя или както е позната на всички, Византия, да се създаде самостоятелна държава, която да устои на превратностите на времето и да просъществува до ден днешен?
     През V и VІ в. българите са вече добре известни на византийските хронисти. Отначало те били подвластни на хуните, с които първо заедно, а впоследствие – самостоятелно, нападали земите на Византия. Тогава българските племена са обитавали част от степите на Северното и Източното Черноморие, земите северно от Кавказ и степите край Азовско море.
     В средата на VІ век в долното течение на река Дон се появили аварите, чийто племенен съюз в земите на днешна Монголия, бил разбит от тюрките. В движението си на изток те се установили в Панония, като увлекли със себе си и част от българските племена. От изток обаче настъпили тюрките. Българите и хазарите се съпротивлявали, но в крайна сметка приели тяхната върховна власт, като запазили своята вътрешна автономия. – това вероятно станало около 570. Така българските племена се оказали в периферията на едно огромно държавно обединение, простиращо се от Китай до Европа. Вероятно тогава е възприет и 12-годишният календар, тюркската военно-административна система и титулатура, както и подреждането на войската с център, ляво и дясно крило.
     В крайна сметка каганатът се разделил на Източен и Западен, като през 630-631 в западния тюркски каганат избухнала остра династична криза. Тя се водела между племената Дулу и Нушиби. Първото племе е в пряка връзка с първите владетели на България, които били от рода Дулу. Поддръжници на Дулу станали българите, а на Нушиби – хазарите. От това време датира и враждата между двата народа. Използвайки кризата, владетелят на българите - уногондури – Кубрат, се провъзгласил за самостоятелен владетел. Това станало около 631-633. Неговата държава е известна в изворите като Стара Велика България и обхващала земите край Азовско море и Северното причерноморие в района на Днепър.
     Това е първата държава, известна като България. Тя е назована именно по този начин във византийските хроники.
  in English
  За въпроси и предложения, моля, в коментарите.

  Ще съм благодарна да оцените моя труд и гласувате за блога ми на:

  BGtop

  Няма коментари:

  Публикуване на коментар

  Lang-TR

  For beginner bloggers

  Rubrics

  Lang-Bg (543) Lang-Ru (113) Lang-En (111) Lang-TR (57) Love (21)

  Pagerank

   Погледни
  BGtop

  Lang-En