The Most Exciting Journeys With ZigZag Library

Follow ZigZag library

RU EN TR
 • Breaking News

  понеделник

  Волжска България и Пътя на коприната

      На хиляди километри от днешна България тече голямата руска река Волга. Край един от завоите й се издига древният град Казан. Сега той е столица на Република Татарстан, част от Руската федерация.

  Волжска България и Пътя на коприната


  Факти

  На територията на страната живеят 3,8 млн. души, от които най-многобройни са т. нар. татари. Всъщност това название се появява в ХV-ХVI в. в рамките на отделилото се от империята на монголите Казанско ханство. По политически причини етнонимът е съхранен от русите, ликвидирали в ХVI в. независимостта на тази държава. Историческите извори обаче са единодушни, че коренните жители дълго се съпротивлявали на наименованието татари и настоявали, че са българи.
  Казанското ханство се явява пряк продължител на Волжко – Камска България, съществувала от VII до XIV век, която благодарение на мощните си фортификационни съоръжения и умела военна стратегия е възпряла настъплението на татаро-монголите към Централна Европа.

  През 2005 г. бе чествана 1000-годишнината от основаването на Казан. Тази дата дълго време бе отричана в руската и съветската историография. 

  Историята започва след 660 година, когато умира великият хан Кубрат. Смъртта му съвпада със страшното нашествие на хазарите, разгромили Велика България. Дошлите от съвременен Дагестан хазарски войски разсичат на две българската държава.

  Хазарите завладяват главно териториите в южната част на страната. Областите в Поволжието губят пряка териториална връзка със западната част на държавата и заживяват самостоятелен държавен живот. 

  През 60-те години на VII век хан Котраг, втори син на хан Кубрат и брат на Аспарух, заедно с част от българите, известните като "сребърни българи", напуска територията на бащината си държава и се заселва в района на Средна Волга (наричана още Болга, по името на българите).
  Там през VIII-IХ в. българите влизат в контакт с древно-унгарски и хунски племена и поставят основите на Волжка България със столица Велики Болгар, която за кратко време се превръща в могъща и просперираща държава, наричана от летописците "страна на градовете".

  Археологическите проучвания показват, че тук са съществували около 1600 селища с 38 силно укрепени градове, сред които са Велики Болгар, Биляр, Сувар, Казан. Процъфтява традиционното българско земеделие и занаятчийско производство.

  На българските пазари идват търговци от Армения, Грузия, Русия, Византия, Хорезм, Иран, Китай.

  Арабският писател Ал Мукадиси описва големи български кервани, които пътуват из цяла Евразия със зърно, кожи, платове, восък, мед, дървесина. Българите на Волга са първият източноевропейски народ, който въвежда в своите земи собствено монетосечене през 950 г. С търговски и военно-политически интереси се обяснява фактът, че през X век волжките българи се обръщат към Багдад, откъдето приемат исляма за официална държавна религия, като запазват веротърпимостта. Волжка България успява да развие своето стопанство защото се отличава със стройна държавна уредба, изградена на принципа на свободата и справедливостта, с ниски данъци (по една животинска кожа, делвичка с мед или сребърна монета от гражданин годишно) и със строг правов ред, което преви силно впечатление на многобройните чужди пътешественици.

  Във Волжка България не съществува робството и това кара арабските автори да говорят с нескрито удивление и подчертан респект за държавата на бурджаните (българите). Дипломатическият пратеник на багдадския халиф Ибн Фадлан, посетил Велики Болгар през 922 г., описва високия морал и строгата правораздавателна система, съществуващи в държавата.

  След завладяването на Волжка България от татаро-монголите през XIII век освен в Русия, известна част от населението и се преселва в Дунавска България, друга се насочва към Скандинавия и Маджарското кралство, трета е избита.


  Въпреки че ислямът е твърдо-линейна религия, българите я реформират. Жените никога не носят фереджета. Запазена е езическата традиция мъжете и жените да се къпят голи в реките. Нещо повече, нежният пол участва наравно с мъжете в лов и битки. 


  Обяснението на подобни и единствени по рода си явления в мюсюлманския свят, вероятно е свързано с демократичния дух на българина. Всеки може да се срещне с хана, а почестите се свеждат до това посетителят да свали шапка и да я сложи под мишницата си.

  След Велика България на Кубрат, през Х в. на географските карти са нанесени три български държави: 

  Едната е васална на Хазарският каганат, изповядващ юдейската религия;

   Дунавска България – православна страна;

   Волжка България, посветена в исляма.


  Други факти

  Старите булгаро-татарски хроники се сочи, че Волжка България е имала високо развитие на занаятите и промишлеността, а съвременните археологически разкопки потвърждават това.

   

  Волжска България и Пътя на коприната
  Ленин и Сталин сменят името на Булгария на Татарстан

   

  Учените Рустам Набиев и Шавкят Богданов са поборници за възкръстването на името Булгария в днешната руска автономия Татарстан. След като Иван Грозни прогонва татарите, се титулува за цар на руси и българи, имайки предвид населението на днешен Татарстан.  За въпроси и предложения, моля, в коментарите. Ще съм благодарна да оцените моя труд и гласувате за блога ми на:

   
  BGtop

  Follow ZigZag Library

  Няма коментари:

  Публикуване на коментар

  Lang-TR

  For beginner bloggers

  Rubrics

  Lang-Bg (543) Lang-Ru (113) Lang-En (111) Lang-TR (57) Love (21)

  Pagerank

   Погледни
  BGtop

  Lang-En