Най-вълнуващите пътешествия с Библиотека "PepaTabakova.com"!

RU EN

Търсене в този блог

Breaking

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Международен ден на толерантността (International Day for Tolerance) се отбелязва всяка година на 16 ноември. Този Международен ден беше официално обявен в "Декларацията за принципите на толерантност" на ЮНЕСКО. Декларацията беше приета през 1995 г. на 28-ата Генерална конференция на ЮНЕСКО (резолюция 5.61).

Толерантността

Какво е толерантност или търпимост? В посочената Декларацията се казва, че това е уважението, приемането и разбирането на богатото многообразие от различни по своя външен вид, своето положение, език и поведение хора, които имат и различни ценности, то имат право да живеят в мир, запазвайки своята идентичност.

толерантни

Толерантност това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

Няма коментари:

Публикуване на коментар