Блог

Тук можете да четете моя блог

„Синя карта” - 21 Февруари 2011

От 1-ви юни България въвежда „синята карта” за чужденци от страни извън ЕС

     Европа изостава -  в момента около 1.7% от всички работещи в ЕС са висококвалифицирани работници от трети страни. С този процент Европа изостава от основните имиграционни дестинации в света. Най-много висококвалифицирани кадри привлича Австралия – делът им е близо 10%. Следва Канада със 7.3%, Швейцария с 5.3% и САЩ с 3.2%. Същото проучване на Евростат показва, че размерът на нелегалната  заетост в ЕС е около 20%.

    Заради липсата на достатъчно специалисти фирмите  в България търсят експерти от чужбина. Сърби, руснаци,, украинци, турци, молдовци или хървати са надеждата на българските работодатели от различни сектори да попълнят незаетите висококвалифицирани работни места. От 1 юни България въвежда „синята карта” по подобие на „зелената карта” в САЩ и Канада.

    Условието един чужденец от страна извън ЕС да получи „синя карта”, е да има диплома за висше образование, независимо дали е инженер, лекар, юрист или I T специалист. Преди това обаче чужденецът трябва да си е намерил вече работата у нас. Работодателят му ще кандидатства от негово име за „синята карта”. Преди да бъде одобрен кандидатът, службите по заетостта ще проверяват дали наистина няма подходящ българин за дадената длъжност.

    Инженери и I T специалисти ще бъдат сред най-търсените кадри със „сини карти”, прогнозират от „Джоб тайгър”.

    Предимствата на „синята карта”:

·        Притежаването на „синя карта” легализира престоя на чужденеца в целия Европейски съюз.

·        Той има право да доведе членовете на семейството си, които също имат право да работят у нас.

 

 

·        Притежателят на „синя карта” може да сменя работодателите си.

 

 

·        Работната му заплата ще е поне 20% по-висока от средната за съответната длъжност и бранш.

 

 

·        След две години работа в България специалистът ще може да се премести в друга държава от Европейския съюз.

 

 

·        След пет години работа получава статут на постоянно пребиваващ, за което  не се изисква разрешение за работа.

 

 

    В момента се пишат процедурите,по които ще става получаването на документа. Те ще бъдат регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта, наредбата за наемане на чужденци и правилника за прилагане на Закона за чужденците.

 

 

                                                                                            

                                                                                      

                                                                                              февруари, 2011

» Връзка към този материал