Най-старият манастир в Европа - Манастири

Най-старият манастир в Европа - Манастири 

Чирпанският манастир е разположен на хълм на брега на Стара река, близо до село Златна Ливада в околностите на  град Чирпан. Според научната  експедиция проведена през 2004 в околностите на село Златна Ливада, Чирпанският манастир "Свети Атанасий" е може би най-старият действащ манастир в Европа. Основан е от самия Александрийски патриарх Атанасий през 344г. По това време патриарх Атанасий посещава днешните български земи във връзка с провеждането на църковен събор в Сердика. По пътя си обратно към Египет Атанасий отсяда в римска крепост в областта Берое (днес град Стара Загора) и според житието му основава там манастир. Изборът на мястото от светеца се свързва с неговата ревностна защита на чистотата на православната вяра.

 

 

В своята 1700-годишна история Чирпанският манастир е бил многократно разрушаван и съграждан отново. Има безспорни археологически доказателства за съществуването на манастира през  Късната античност и Средновоковието, а според преданието,  Васил Левски и други революционери са се крили в него по време на освободителната борба.

 

 

По време на социалистическия режим манастира първоначално е превърнат в овчарник от местното Трудово Кооперативно З емеделско Стопонство, но по-късно отново е възстановен като монашеска обител. В началото на 80-те години на миналия век  самата Людмила Живкова подкрепя построяването на нова, голяма сграда в манастира. Една от ценните нови придобивки на манастира е египетска икона на Свети Атанасий, подарена по време на посещението на Александрийския патриарх Петрос VII през 2003г.

 

 

Манастирския празник се провежда всяка година на 2 май и тогава се провежда голям събор, на който се събират по няколко хиляди души.

Понастоящем Чирпанският девически манастир е действащ. Комплексът  включва църква (възстановена в 1961г.), пещера-постница,  аязмо с лековита вода в манастирския двор под нея, стари нереставрирани сгради от 1840г., нови крила, построени по желание на Людмила Живкова през 1979г.

 

Над олтара в църквата е поставена иконата на Света Петка.При едно от многобройните възстановявания  на манастира през  турското владичество  е издигнат и неин параклис, който  по-късно е разрушен. Река Стара река дели пещерата- постница и манастира, а скривалището на Васил Левски е сред монашеските килии. Вярващите считат, че водата от аязмото е лековита.

В Чирпанския манастир се съхранява и препис от Реймското евангелие, което е подарено  от наши художници.

 

« назад към статиите