Честито Рождество!

Честито Рождество! 

На днешния светъл ден, искам да споделя с Вас тази прекрасна притча. 
Имало едно време, в едно владение, едно семейство. Едно голямо семейство -100 души се събирали в него. Tова семейство било специално: няма кавги, няма обиди, няма раздори и разправии. Стигнал слухът за това семейство и до самия владетел. И той решил да провери истината ли говорят хората. Пристигнал в селото, а душата му се зарадвала: чистота и ред, тишина и спокойствие. Добри деца, спокойни възрастни. Удивен, владетелят поискал да разбере как се е сдобило с тази хармония и чисти отношения това семейство. Отишъл при най-възрастния член и му казал:

- Разкажи ми вашата история. 
Написал нещо на хартия възрастният мъж и подал листа на владетеля. На хартията били написани три думи: 
„ЛЮБОВ, ПРОШКА, ТЪРПЕНИЕ”

- Това ли е всичко? - попитал владетелят.

- Да - отвърнал старецът - това е основата в живота на всяко добро семейство. 

Помислил малко и добавил:

- И на целия свят!

« назад към статиите