Великите български владетели - Хан Аспарух - Основател на Българската държава

Великите български владетели - Хан Аспарух - Основател на Българската държава 

Хан Аспарух е основател на Българската държава. Той е третият син на хан Кубрат - основателят на Стара Велика България. Годината на раждане му е неизвестна. Името му се споменава за първи път около 660 година по повод събитията около смъртта на баща му – хан Кубрат и разпадането на Стара Велика България. Третият син на Кубрат - Аспарух се заселва в областта Онгъла. Много скоро българите започват да минават реката и да се опитват да се заселват там. Тези действия на българите не срещат съпротива от византийска страна, защото по същото време империята води война с арабите. През 680 г. византийският император Константин IV подготвя поход срещу българите в тотем на хан Аспарухместността Онгъла. Ромеите достигат южните предели на Онгъла, където българите имат редица укрепления, и ги подлагат на обсада. Българите нанасят тежко поражение на византийците и ги обръщат в паническо бягство, като ги преследват чак до Дунав и морето, където са корабите им. След тази категорична победа Аспарух преминава с българите реката и урежда отношенията си със съседните славянски племена. В съюз със славяните, през 681 г. българите започнали да нападат и покоряват крепостите и земите, които били под ромейска власт. Неспособен да отблъсне българите, Константин IV сключил мир с тях, като се съгласил да им плаща данък.

 Мирният договор е сключен през лятото на 681 г., най-късно през месец август.

Столица на Българската държава става Плиска.

 

паметник на хан Аспарух

 

« назад към статиите