Ден на независимостта на България - 22 септември

Ден на независимостта на България - 22 септември 

На този ден през 1908 г. с Манифест към българския народ, подписан от Фердинанд І, при изключително тържествена обстановка в историческата Иван-Асенова църква "Свети Четиридесет мъченици” на старопрестолния град Търново, е обявена независимостта на България. С обяваването на Прокламацията за българската независимост се отхвърлят всякакви ограничения на международния статут на българската държава и в крайна сметка Европа е принудена да признае пълноправното членство на нашата страна в голямото семейство на тогавашните европейски държави. Независимо Царство България се превръща в равноправна държава наред с другите независими европейски страни. Провъзгласяването на Независимостта без съмнение е най-високата точка на политическото, стопанско и културно развитие на българската нация в годините след Освобождението. От тук нататък Царство България започва да подготвя окончателното присъединяване на останалите под османска власт територии.

 

Историческата църква "Св. 40 мъченици", в двора на която на 22 септември 1908 г. Фердинанд

прочита Манифеста за обявяване на българската независимост 

 

Оригиналният манифест е публикуван в Държавен вестник, брой 208, стр. 2 и гласи следното:

„Въодушевени от това свято дело, и за да отговорим на държавните нужди и народното желание, с благоволението на Всевишния, провъзгласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за Независимо Българско Царство и заедно с народа Си дълбоко вярваме, че този Ни акт ще намери одобрението на Великите сили и съчувствието на целия просветен свят.
Да живее свободна и независима България!
Да живее Българският народ!
Издаден в древната ст. Велико Търново на 22 септемврий 1908 год., двадесет и втората годишнина от Нашето царуване.
На първообраза със собствената ръка на Негово Величество подписано:

                                                                        Фердинанд I“

 

Манифест за независимост на България  

 

Независимостта на България е успех на младата българска дипломация.

 

 

 

За тези, които търсят повече исторически факти

 

 

Независима България

 

« назад към статиите