Честит празник, Плевен!

Честит празник, Плевен! 

До скоро моят роден град Плевен беше един от развитите промишлени градове в България. Беше известен със своите предприятия по  преработване на нефт, металообработване, особено силно бяха развити машиностроенето и хранително-вкусовата промишленост. В Плевенски завод  се изработваха по патента на академик Ангел Балевски  машините за леене с противоналягане , а нашият  консервен  комбинат беше на   второ място  по големина в страната. Градът беше притегателен център за туристи. Той  се посещаваше годишно  от над половин милион туристи, главно от страните на  бившия СССР. В момента моят роден град бавно и полека се възстановява. Това не е пречка за празник.

На днешния ден, 15 май, моят роден град, Плевен, празнува!

Честит празник, Плевен!

 

 
 
 
 
 
« назад към статиите