Резерват Чупрене

Резерват Чупрене 

Днес e Денят на Земята. Ще ви разкажа за резерват Чупрене.

Резерват Чупрене е резерват в Стара планина. Известен е със своето биоразнообразие.Тук расте уникално цвете. Нарича се Сръбска рамонда (Ramonda serbica). То е  единственото растение, което притежава тайната на възкръсването! Поставено в подходяща среда след неколкогодишно хербаризиране то се съживява! От1977 г. резерват Чупрене  е списъците на защитени природни територии на ЮНЕСКО. Многобройните пещери в резервата са богати на пещерни образувания. В тях има  следи от праисторически хора и животни.

В резерват Чупрене  са се създали уникални условия за зараждането и обособяването на ендемити - червена скална роза (Sempervivum erythaeum), йорданова камбанка (Campanula jordanovii).Тук расте  български ерантис, който се  среща само в Западна Стара планина и никъде другаде по света. В миналото горите на района са били обитавани от голямата европейска котка - евразийският рис. Много голяма е вероятността този изчезнал преди петдесет години вид  да се появи отново. Тук се срещат и двата вида сухоземни костенурки - шипобедрената и шипоопашатата, които са включени в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUSN).

 

 
« назад към статиите