Това е България - Красива България

Това е България - Красива България 

111 хил. кв. км в центъра на Балканския полуостров, южно от Долния Дунав. Четири сезона в равнините и планините на Мизия, Тракия и Македония. Европейският растителен и животински свят на едно място, заедно с българските ендемити. Земя, обработвана още от зората на човешката цивилизация. България - благословена територия между Средиземно море и руските степи, между Алпите и Анадола.

Земя като една човешка длан...Но по-голяма ти не си ми нужна, Щастлив съм аз, че твойта кръв е южна, че е от кремък твоят стар Балкан. Какво, че виха вълци и чакали из твоите полета и гори? С онез, които бяха с теб добри, ти бе добра, но злите не пожали.
Земя, като една човешка длан...Но счупи се във тази длан сурова стакана с византийската отрова и кървавия турски ятaган.
Търговци на тютюн и кръв човешка продаваха на дребно твойта пръст, но паднаха под теб с пречупен кръст, че беше малка ти, но беше тежка.
И стана чудо: смертю смерт поправ, усмихнаха се чардаклии къщи и заплющяха знамена могъщи, и път се ширна – радостен и прав.
Сега цъфтиш! Набъбва чернозема под ласкавите български ръце, дъхти на здравец твоето лице и нова песен вятърът подема
Земя, като една човешка длан... Но ти за мен си цяло мироздание, че аз те меря не на разстояние, а с обич, от която съм пиян!

Георги Джагаров

« назад към статиите