Българска православна църква - Храмове

Българска православна църква - Храмове 

    Необходимостта от църковна организация на българските земи, независима от Цариградската патриаршия, възниква още с покръстването на българите в 864 г. Княз Борис I(852-889), чрез средствата на дипломацията и лавирайки между Източната и Западната църква, успява да създаде такава. На първо време това се оказва невъзможно и той трябва да се примири с архиепископ и висше духовенство от гръцки произход (макар и подчинени пряко на княза), както и с богослужение на гръцки език.

    На свикания през 893 г. Преславски народен събор, наред с избора на Симеон за български владетел, е взето решение за замяна на гръцкия език със славянски при богослужение. През своето управление цар Симеон I (893-927) постепенно заменя гръцкото висше духовенство с българско и създава Българската екзархия, която при наследника му цар Петър I (927-970) прераства в патриаршия.

 

 

 

Яндекс.Метрика seosprint
« назад към статиите