Петровден

Петровден 

На 29 юницърквата чества паметта на двамата Христови апостоли - Петър и Павел – едни от най-ревностните проповедници на християнството, заради което са изтърпяли много страдания. Затова  са наречени "първовърховни престолници и вселенски учители". Петър е беден рибар от град Витсаида край Генисаретското езероие един от първите ученици на Христос и от най-преданите негови последователи. Павел е роден в Тарс, Киликия, и отначало е  изповядвал юдейската религия, като е  сред гонителите на християните. Но на път за Дамаск той е ослепял от видение на Господа. Връщат го обратно в града, а след три дни той е изцерен като по чудо. И тогава от противник на Христовото учение става най-ревностен негов разпространител. Петър и Павел са разпнати на кръст от император Нерон  в Рим през 67 година. Обичай и традиция е на Петровден да се коли "петровско пиле" – така се принася жертвено животно в чест на светеца. Рано сутринта жените носят в черквата колак и ранни ябълки – петровки, за да бъдат  осветени от свещеника. Така те носят здраве. Според народните вярвания Свети Петър е ключар на райските порти и главен съдник на човешките грехове, който определя коя душа е праведна и достойна да влезе в рая. На следващия ден – 30 юни се чества Павлов ден.

На този ден празнуват всички, които носят имената  Петър, Павел, Камен, Петя, Павлина и Полина.За този църковен празник се пеят и много народни песни. Ето една от тях.

         Петруно пиле шарено  –  пее  Магдалена Морарова

« назад към статиите