Античният театър в Пловдив

Античният театър в Пловдив 

    Античният театър в Пловдив е най-импозантният пловдивски паметник от античността. Разположен е в седловината между Джамбазтепе и Таксимтепе на Трихълмието. След продължителни археологически разкопки той е разкрит напълно през 1977-1978 година. Изграден в началото на II в. сл. Хр., по времето на император Траян /98-117/ , театърът е бил една от най-значимите обществени сгради на Тримонциум, забележителна с архитектурната си представителност и великолепие. Разрушен е през пети век, когато хунския завоевател Атила напада Филипопол. Театронът или местата за зрителите са амфитеатрално разположени и са разделени на два пръстена от 14 реда всеки. Театърът е имал капацитет от около 7000 зрители. Имената на градските квартали са били издълбани на пейките на всеки сектор и всеки зрител е заемал място в съответния сектор. Сцената с две нива разкрива архитектурното и декоративно богатство на постройката. Била е била украсена с фризове, корнизи и статуи. Високото качество на използваните материали и художественото изпълнение недвусмислено доказват огромното социално значение, което се е придавало на театъра. Разкрит е случайно при укрепителните работи по южната крепостна стена, проведени през 1968-79 година от Археологически музей - Пловдив. Близо 10 години отнемат разкопките и разчистването на обекта, при които се отстраняват 15 метра дебел земен пласт. От амфитеатралния театрон са оцелели 20 от всичко 28 реда. Включен в границите на архитектурния резерват "Старинен Пловдив", днес театърът се вписва в неговия ансамбъл като най-емблематичният паметник на непрекъснатата културно-историческа приемственост, осъществена върху Трихълмието през вековете.

 

 

Възроден за нов живот, той е привлекателно духовно средище на града, в което съвременната култура взаимодейства с непреходните ценности. Това е единственият случай, при който в Пловдив са намерени не само фрагменти, а е възстановен цял археологически обект, адаптиран към съвременните театрални изисквания - на 18 октомври 1981 година тук за първи път след реставрация (по проект на арх. Вера Коларова) е изнесен спектакъл пред 4000 зрители. Сега Античният тетър е действаща сцена на открито главно за оперни фестивали и летни концерти. Въпреки пораженията, в театрона са запазени 14 реда амфитеатрално разположени седалки от обработен мрамор. Вероятно в първоначалния си вид е побирал от 5000 до 7000 зрители. Античното каменно стълбище, което е на около 2000 години все още може да се използва.

 

          virtual view      ВИРТУАЛЕН ИЗГЛЕД  
 

 

 


 

« назад към статиите