Статии (Литература, Изкуство, Култура, Фолклор)

Намерете  интересуващата ви тема в категориите статии

Северняшка етнографска област - Фолклор - 24 Ноември 2012

Северняшка етнографска област - Фолклор

Северняшката етнографска област се простира в северозападната част на България, като от север граничи с река Дунав, на запад с държавната граница със Сърбия, на юг със северните склонове на Стара планина и на изток с река Искър. Със своята красота, оригиналност и самобитност северняшките народни танци внасят голямо разнообразие в българското народно творчество и наследство. Те са предимно смесени, като при повечето от тях играещите се държат за ръце и ги размахват волно и нашироко. Има и танци, при които хватът е за пояс, а се срещат и такива, при които играещите не се залавят. Типични за Северна България са „лесите“, при които танцуващите се залавят за ръце в къса танцова редица, в хват предна или задна плетеница, както и в хват за пояс. Играят много леко, със самочувствие и хумор....

» прочети повече

Шопска етнографска област - Фолклор - 23 Ноември 2012

Шопска етнографска област - Фолклор

Шопската етнографска област се простира в западната част на България, като на запад достига до държавната ни граница със Сърбия, на север до Ботевградско, на юг опира в Софийското поле, Самоковско, Дупнишко и Кюстендилско и на изток граничи с долното течение на р. Искър. Бързина и лекота, буен темперамент и непрекъсната закачливост, одухотвореност и жизненост – тези думи описват най-точно същността на шопските танци. Те са най-бързите в страната и впечатляват със своето разнообразие, лекота и пъргавина. Шопът танцува леко приклекнал, често приведен леко напред. В част от танците, движенията и акцентите са насочени надолу, към земята, сякаш шопът се бори, гази и мачка въображаем противник, повален на земята. В други танци пък движенията и акцентите са насочени нагоре, което изразява стремеж...

» прочети повече

Тракийска етнографска област - Фолклор - 22 Ноември 2012

Тракийска етнографска област - Фолклор

Тракийската етнографска област се простира в южната България. Тракиецът играе своите танци с пълно отдаване, вглъбено и сериозно. Той изпълнява всяко движение с голямо майсторство. Мъжът танцува леко приклекнал, като непрекъснато пружинира. Движенията в тракийските танци са съсредоточени главно в краката. Един от основните стилни белези на българския танц – насочване на акцентите в движенията надолу, е подчертан и в тракийския танц, особено в мъжкия, което показва връзката на българина със земята. В по-малка степен са акцентите, насочени нагоре, следвани веднага от движения и акценти, насочени отново надолу към земята. Ръцете вземат много голямо участие в танците от Тракия. Те имат своя специфична изява и в женските, и в мъжките танци. Ръцете на тракийката са меки, пластични, с освободени...

» прочети повече

Една от най-красивите български песни от прекрасните прибалкански полета на Тракия - Фолклор - 21 Ноември 2012

Една от най-красивите български песни от прекрасните прибалкански полета на Тракия - Фолклор

Една от най-красивите български песни от прекрасните прибалкански полета на Тракия Борис Машалов. Някои хора са благословени с дълъг и щастлив живот на земята, други си отиват рано. Но спомен за поколенията оставят малцина – тези, които са успели да докоснат душите на своите близки, приятели, съвременници. Стогодишнината от рождението на народния певец Борис Машалов е един от примерите за артистично безсмъртие. Независимо че в този отрязък от един век, животът му „заема“ едва 48 години. От тях 25 са посветени на песента. Днес не са останали много от хората, имали щастието да го слушат на живо. Но още се разказва за умението му да завладее публиката, да „хване за душата“ слушателя и да го преведе през тайнството на таланта и традицията. Гласът му –...

» прочети повече

Родопска етнографска област - Фолклор - 20 Ноември 2012

Родопска етнографска област - Фолклор

До неотдавна Родопската етнографска област е била разглеждана като част от Тракийската, но поради характерни стилни различия е отделена от нея. Родопската етнографска област се простира на територията на планина Родопи в южната част на България. Когато има много работа, родопчанинът отсича: ‘Льосна работа!’. Всичко при него е бавно, тежко, спокойно… Такъв е и неговият танц – бавен, умерен, сдържан, сравнително прост и с малко разнообразие в движенията. Разнообразие има единствено в хватовете – за рамо, за пояс или за длани. Движенията са плавни и грациозни. Изпълняват се с чувство на достойнство под звуците на една или повече гайди или на песен Жените играят сдържано, винаги в сгъстена редица, близо една до друга. Мъжете играят с по-широки стъпки, клякания и коленичения....

» прочети повече