Статии (България - География)

Намерете  интересуващата ви тема в категориите статии

Езерата на България - 07 Май 2011

Езерата на България

Езерото е естествен воден басейн, който е обграден от суша. Езерата в България се намират по поречията на реките Марица, Струма, Места, Искър, Осъм, Дунав, Вит или в Черноморския район. В зависимост от положението си, те попадат в Източнобеломорския, Западнобеломорския, Дунавския или Черноморския район за управление на водите. В Рила се е образувало най-голямото ледниково езеро на Балканския полуостров - Смрадливото езеро. Най-дълбокото езеро е Окото (Рила), следвано от Поповото (Пирин). Най-голямото черноморско езеро в рамките на България е Варненското. В Пирин има 186 езера, като всички те са с ледников произход- Бъндеришките, Василашките и Валявишките езера. Езерата, като природни образувания са вълнуваща гледка.         В Рила се намират...

» прочети повече

Реките на България - Природни забележителности - 06 Май 2011

Реките на  България - Природни забележителности

В моята страна реките, които са много красиви в своето течение, не са много дълги и имат малки водосборни басейни. Това категоризира нашите красиви реки като едни от слабо пълноводните. Всички реки, преминаващи през северната част на България имат пълноводие през пролетта и лятото, а тези, които текат през южната и източната й част - са пълноводни през зимата и рано през пролетта. За да се регулира оттока на реките в България в страната има създадени и поддържани малко повече от 2000 язовира. В течението си българските реки са насочени към двата водосборни басейна - този на Черно море и на Егейско море. Списъкът на всички реки, вливащи се в басейна на Черно море се оглавява от реката Искър. Най-старата от всички на територията на Балканския полуостров, най -дългата в България. Тръгва от планината...

» прочети повече

Животни и растения - 06 Май 2011

Животни и растения

България – уникално земно кътче, съхранило хилядолетия чистота и първичната сила на природата. България е на първо място в Европа по разнообразие на животински ( фауна) и растителни (флора) видове. Богатата и разнообразна фауна на България е неразривно свързана с богатата и разнообразна флора. Тя представлява много важен компонент на природната среда. Нейното хармонично съчетаване и дозиране с останалите компоненти на природната среда представлява важно условие за поддържане на екологичното равновесие. Местообитанията и естествената среда, необходими за съществуването на много от тях, са разположени в границите на трите национални парка "Пирин", "Рила", "Централен Балкан" и съществуващите в страната резервати.       Ендемити   Растителните...

» прочети повече

Водопадите - водната приказка на България - Природни забележителности - 05 Май 2011

Водопадите - водната приказка на България - Природни забележителности

Не е необходимо да предприемате пътешествия до далечни и екзотични страни, за да видите едно от чудесата на природата - величествените водопади. България наистина е малко кътче, събрало в себе си много от красотите на природата и колкото и странно да прозвучи, в пределите на нашата Родина могат да бъдат видени дори водопади. Те няма да ви изненадат с големи размери, неконтролируема мощ на водната стихия или световна слава, но ще ви оставят безмълвни пред девствената им красота и чистота. Дар от Бога, сгушени в горските дебри, те разпиляват кристалните пръски вода, чертаят пътека, изтъкана от бял воал и чакат да бъдат открити, за да напълнят очите и сърцата на всеки, докоснал се до тяхната красота. Ето и малка част от водната приказка на България: Крушунски водопади. Намират се...

» прочети повече

Природни резервати - 04 Май 2011

Природни резервати

    Природните резервати в България са част от съкровищницата на майката – природа. Те са онази частица от страната ни, където със закон са защитени различни представители на флората и фауната и където със сигурност ще се изпълните с гордост и благоговение пред омайно красивите гледки.„Опознай родината си, за да я обикнеш” са казали хората и са били прави. В забързания ритъм на ежедневието, комерсиалното отношение към туризма и ограничените финансови възможности  не си даваме сметка с какво богатсво всъщност разполагаме и колко малко е нужно, за да се докоснем до него. Да, наистина, това са територии, в които се отглеждат растения и животни, застрашени от изчезване и достъпът до които става само със специално разрешение. Но значи ли...

» прочети повече