Статии (България - История)

Намерете  интересуващата ви тема в категориите статии

Великите български владетели - Цар Борис - 12 Октомври 2011

Великите български владетели - Цар Борис

Още със създаването на българската държава през 681 година се оформят два основни етноси – славяни и прабългари. Те обаче не могат да се слеят в един народ, тъй като между тях има съществени различия – племенни, етнически, културно-религиозни, битови. Такова сливане би станало възможно само ако има единна религия и за двете етнически общности, която да наложи общи норми и ценностна система. Към средата на 9 век България е могъща държава, но ѝ липсва равнопоставеност по отношение на другите европейски държави, тоест тя се излага на международна и културна изолация. Тя е считана за варварска държава и страна на езичници и варвари. Нуждата от приобщаване към процеса на развитие на европейската духовна и материална култура, изградени върху християнството налагат приемането на новата...

» прочети повече

Великите български владетели - Цар Петър - 11 Октомври 2011

Великите български владетели - Цар Петър

След политическия и културен възход на България по времето на цар Симеон Велики (893-927), на престола идва Петър вторият Симеонов син от брака му със сестрата на болярина Георги Сурсувул. Цар Петър (927-970) е известен със своето миротворство и грижи за църквата, заради което е канонизиран за светец. Неговото управление е и най-дългото в българската средновековна история. Петър поема властта твърде млад и в трудни години, когато страната е изтощена от продължителните войни с Византия. Една част от болярите, начело с настойника на царя Георги Сурсувул, искат продължаването на войните и довършването на Симеоновото дело превземане на Константинопол. Други пък искат мир и стабилизиране на огромната държава. Още през 927 г. Петър, под влиянието на вуйчо си, предприема военни действия...

» прочети повече

Великите български владетели - Цар Самуил - 10 Октомври 2011

Великите български владетели - Цар Самуил

Самуил (управлявал 976 – 1014 г.) е един от най-героичните български владетели. Въпреки че е коронован за цар през 997 г., той поема управлението на държавата още през 976 г., когато неговият предшественик Роман доброволно му предава властта. Макар че не произхождал от знатно семейство, Самуил имал вроден талант да управлява. Много скоро България се разпростряла  върху територията на почти целите Балкани, като само малки части от Гърция и Тракия останали под византийска власт.  Цели 15 години, Самуил и византийският император Василий Вторисе подготвяли за решителната битка помежду си, която избухнала през 1002 г. Армията на византийците била по-опитна и успяла да принуди българските войски да се оттеглят във вътрешността на страната. Все пак, с постоянните си военни...

» прочети повече

Великите български владетели - Цар Иван Асен ІІ - 09 Октомври 2011

Великите български владетели -  Цар Иван Асен ІІ

Цар Иван Асен Втори (1218 – 1241) Разширяване на Българското царство. Възстановяване на Българската патриаршия. Битката при Клокотница. След смъртта на Калоян България се управлява от пременника му Борил. Неудачното управление на Борил завършва, когато в страната се завръщат синовете на стария цар Асен – Иван Асен и Александър. През 1218 г. Иван Асен ІІ поема короната на българските царе. Използвайки дипломацията (династическите бракове се превръщат в любим прийом на Иван Асен при решаване на трудни дипломатически проблеми) Иван Асен Втори разширява територията на България. Единствено по негово време България граничи на три морета: Черно, Бяло и Адриатическо. След битката при Клокотница България се превръща в първостепенна сила в европейския югоизток, а нейният...

» прочети повече

Великите български владетели - Цар Калоян - 05 Октомври 2011

Великите български владетели -  Цар Калоян

Великите български владетели – цар Калоян. България при цар Калоян Един от великите български владетели – цар Калоян.Третият от братята, които застанали начело на освободителната борба на българския народ в края на 12-ти век, се казвал Йоан, но като най-малък го наричали Йоаница. Официалното му име било Калоян (Хубавия, Добрия Иван). С него се подписвал под документите, излезли от владетелската канцелария. Византийските историци го наричали” Скилойоан” (кучето Иван) заради жестокостта му към ромейско племе. Сам той се назовавал „ Ромеоубиец” и заявявял, че мъсти на византийците заради това зло, което някога император Василий Втори причинил на неговия народ. Цар Калоян стабилизира вътрешнополитическия живот в България и спечелва международно признание...

» прочети повече